Willoos algoritme

Kijk maar mee achter het glimmend gordijn
hier verdwijnt de schijn dat u anders bent 1 Het algoritme vertelt: we lijken eigenlijk best wel op elkaar
kijk maar rond en raak niets aan
ik ken de achterkant van deze kamer 2 De volgende theorie en alle voorbeelden komen rechtstreeks uit een Ted-Talk van Hannah Fry met de titel Is het leven echt zo complex? 

Ziet u dat dat alles een regelmaat
– dat u een ritme heeft dat u zelf
niet eens verstaat? O, hoe het klein
en het groot en de mens voorspel-
en telbaar is. Zie dan toch:

de baan van de aarde om de zon,
bloedlichaampjes en beurswaardes
zijn een som: laat mij u voorrekenen 3 Ons gedrag valt te meten en voorspellen

Verdient u nog wel de bajes
als we al hebben berekend
wanneer u gaat inbreken?

We voorspellen wanneer u verhuist
of winkels plundert, vluchtend
gelijk konijnen die vossen vermijden
Zo kneden we elke tred tot een trend 4Door de data te analyseren van de vossen en konijnen of hoe een virus zich verspreidt, gaat de Londense politie nog effectiever plunderaars bestrijden. Met andere woorden: wij mensen zijn voorspelbaar

Wat is de revolutie waard
als u met een knapzak gympen
niet ontloopt aan het simpel
gegeven dat deze rel even snel
om zich heen grijpt als een griep? 5 Een rel verspreidt zich even snel als de griep

Mens, kijk me aan
ik ben hier om u te vertellen
dat u een willoos algoritme 6Wij volgen ook bepaalde regels, zonder dat we het doorhebben. Dat maakt ons een algoritme, iets dat vooraf geprogrammeerde regels volgt en geen eigen wil heeft. Precies zoals Harari betoogt in Homo Deus
dat u echt niet zo complex bent 7Maak je geen illusie mens, zoveel verschillen we niet.